fbpx

PERSONVERNERKLÆRING & VILKÅR

Generelt

Nettstedet Gosocialmedia.no eies og drives Go social Media by Pettersen, og omtales i denne personvernerklæringen som «vi», «oss», eller «Go social Media».

 • E-post: hei@gosocialmedia.no
 • Adresse: Åttringen 15, 9017 Tromsø
 • Org nr: 927 406 659
 • Nettsted: www.gosocialmedia.no

Nettstedets formål er å gi tilgang til informasjon, verktøy og tips om bruk av sosiale medier, samt informasjon om tjenester drevet av firmaet Go social Media.

Denne personvernerklæringen inneholder

 1. Hva er personopplysninger?
 2. Hvilke opplysninger samles inn?
 3. Hvilke opplysninger samles inn?
 4. Hvordan brukes opplysningene?
 5. Hvem utleverer vi informasjon til?
 6. Dine rettigheter
 7. Endringer i personvernerklæringen

Hva er personopplysninger

Personopplysninger er informasjon om den enkelte person. Dette kan være personens navn, adresse, arbeidssted, sivilstatus, telefonnummer, e-post adresse osv. Informasjon om din kontakt, kontaktårsak og kontaktform med Go social Media kan også forstås som personopplysninger. Sensitive personopplysninger som siktelser, straffbare handlinger, helse og lignende. samles verken inn eller brukes av Go social Media. 

Ønsker du mer info om personopplysninger generelt kan Datatilsynet besøkes.

Hvilke opplysninger samles inn?

I forbindelse med at du anvender Go social Medias tjenester samler og behandler vi typisk følgende opplysninger om deg:

 • Kontaktopplysninger som navn, telefonnummer og epostadresse. Disse opplysningene får vi i all hovedsak fra deg, via kontaktskjema, eller ved at du på andre måter kontakter Go social Media gjennom nettsiden. Dette er frivillig, gratis og helt uforpliktende.
 • Opplysninger om type PC/enhet, internettilkobling, operativsystem, nettleser, IP-adresse, og hvordan du navigerer på nettsiden. Opplysningene genereres ved din bruk av nettsiden, ved bruk av cookies og andre analyseverktøy som fek.s Google Analytics. 
 • Dine aktiviteter på nettsiden, f.eks. at du besøker den, hvilke lenker du har trykket på, hvor mye tid du har brukt på siden og lignende.
 • Opplysninger om din geografiske posisjon når du bruker våre tjenester. Vi kan benytte din IP-adresse for å finne ut hvilket land og kommune/by du oppholder deg i.
 • Informasjon om eventuelle premier som du vinner hvis du deltar i konkurranser i regi av Go social Media.
 • På Gosocialmedia.no kan besøkende registrere seg som mottakere av nyhetsbrev på e-post. Nyhetsbrev fra Go social Media er frivillig, gratis og ikke bindende. Nyhetsbrevet kan avsluttes når som helst ved å klikke på avmeldingslenken nederst i e-postene du mottar.

Hvordan brukes opplysningene?

Go social Media benytter personopplysningene du gir oss til å betjene deg som kunde. Vi bruker dine opplysninger til å tilpasse plattformen slik at du får en best mulig brukeropplevelse og for å personalisere produkter og tjenester. Opplysninger om deg som person kan også benyttes for å kontakte deg direkte som kunde, for å dele informasjon som er avgjørende for levering av tjenesten eller for å yte kundeservice. Med samtykke fra deg kan Go social Media også bruke disse opplysningene for å tilpasse innhold og tilby deg målrettet informasjon, tilbud og annonsering basert på atferd og antagelser om preferanser. Ved å besøke Go social Medias nettsider og våre øvrige digitale tjenester samtykker du til at vi benytter informasjonskapsler, for at vi skal kunne gi deg en bedre brukeropplevelse. Go social Media vil bare beholde opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen, eller så lenge loven pålegger å beholde de. Personopplysningene dine vil etter dette bli slettet eller anonymisert.

Hvem utleverer vi informasjon til?

Vi deler personopplysninger om deg med tjenesteleverandører i den grad det er nødvendig for å levere produkter og tjenester til deg. Dette omfatter bl.a. våre leverandører av programvare. Go social Media vil i slike situasjoner inngå avtaler som beskytter dine personopplysninger og som sørger for at leverandørene ikke kan bruke opplysninger utover det som følger av denne personvernerklæringen. Vi selger ikke personopplysninger for markedsføringsformål til andre selskaper. Vi benytter tjenester levert av Google for analyse. Du kan velge å reservere deg mot innsamling og analyse av data gjennom Google Analytics ved å laste ned ved å laste ned Google Analytics opt-out browser add-on HER. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet.

Dine rettigheter

Innenfor rammene av gjeldene lovgivning, har du følgende personvernrettigheter:

 • Du har rett til å motta ytterligere informasjon om vår bruk av personopplysningene dine.
 • Du har rett på en kopi av personopplysningene dine.
 • Du har rett til å få feilaktige opplysninger om deg rettet. Spørsmål og henvendelser kan rettes til: hei@gosocialmedia.no .
 • Du har rett til å be om at opplysningene dine slettes dersom vi ikke lenger har behov for dem.
 • Du har rett til å be om at vi slutter å bruke personopplysningene dine.

Eventuelle klager på behandling av personopplysninger om deg, kan rettes til Datatilsynet. Du finner info om dette på Datatilsynet.

Endringer i personvernerklæringen

Go social Media vil kunne oppdatere og endre personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden www.gosocialmedia.no. Det anbefales at du leser personvernerklæringen jevnlig ved besøk på nettstedet. Har du spørsmål om Go social Medias personvernerklæring, kan disse rettes på e-post til: hei@gosocialmedia.no.